เมื่อเทรนด์ AI มาแรง มนุษย์และธุรกิจควรทำอย่างไร?


28/Dec/2023
Avery it tech
Operating System

Generative AI

Generative AI ไม่เพียงแค่สามารถสร้างข้อความและรูปภาพเท่านั้น แต่ยังขยายศักยภาพในการสร้างเนื้อหามากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการสร้างวิดีโอและเพลง

การพัฒนา Generative AI ของ Adobe และ TikTok เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในสาขาศิลปะและสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นการสร้างเพลงประกอบวิดีโอ และการสร้าง Avatar ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อวงการสร้างสื่อและบันทึกข้อมูลต่างๆ

ในทางธุรกิจไทย Generative AI ได้มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการบริการลูกค้า โดยเฉพาะในการนำ ChatGPT มาใช้งานภายในองค์กร น่าจะช่วยลดภาระงานของทีมการตลาดและบริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโจทย์ลูกค้าที่มีคำถามหลากหลาย จึงทำให้ระบบ AI-Knowledge management น่าจะเป็นสิ่งที่หลายบริษัทจะให้ความสำคัญ

เนื่องจากมีความสามารถในการจัดการและเรียกใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ รวมถึงการทำให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จริยธรรมของ AI (Ethical AI)

Ethical AI เป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากบทบาทของ AI มีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ความสำคัญของการพัฒนาและนำ AI ไปใช้งานอย่างปลอดภัยได้รับความสนใจ เนื่องจากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอคติข้อมูล ข้อบกพร่องทางด้าน透明度 และความเสี่ยงที่ AI อาจทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้

AI ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนมนุษย์ ต้องมีการ Human loop เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของ AI ซึ่งสิ่งสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำ AI ไปใช้งานเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านจริยธรรม เช่น ตรวจสอบข้อมูลที่อาจเป็นเท็จของ ChatGPT หรือ Large Language Model ต่าง ๆ นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับ Ethical AI เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและนำ AI ไปใช้ในวงกว้าง เพื่อป้องกันปัญหาทางจริยธรรมและให้ประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ตรวจสอบข้อมูลที่นำมาให้ AI เรียนรู้ก่อนทุกรอบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

AI ไม่ได้ทดแทนมนุษย์

การนำ AI Chatbot เข้ามาใช้ในการให้บริการลูกค้าเป็นเทรนด์ที่แพร่หลายในธุรกิจปัจจุบัน ตามรายงานของ Gartner พบว่า 74% ของธุรกิจได้ใช้ AI Chatbot เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและลดงานรูทีน การนำ AI Chatbot มาช่วยตอบคำถามลูกค้าที่เป็นประจำเป็น New Normal ในการให้บริการลูกค้า

การใช้ AI Chatbot ช่วยตอบคำถามที่ซ้ำซากและงานที่ไม่ซับซ้อนช่วยลดภาระงานของพนักงาน ทำให้พวกเขาสามารถโฟกัสกับเคสลูกค้าที่ซับซ้อนมากขึ้น การให้บริการลูกค้าโดยใช้ AI Chatbot สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการแก้ไขปัญหา

AI ไม่ได้มาทดแทนมนุษย์ แต่มาช่วยเสริมทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับธุรกิจที่ต้องการนำ AI เข้ามาช่วย การทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของ AI เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อวางแผนและเลือกใช้โซลูชันที่เหมาะสม

AI มีบทบาทในหลายด้าน เช่น การช่วยแปลภาษา ร่างเอกสาร และโปรแกรมเมอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การใช้ AI ในธุรกิจไม่ได้ถือเป็นทางเลือก แต่เป็นทางรอดสำหรับธุรกิจที่ต้องการยกระดับขั้นตอนการทำงาน

การพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟแวร์แบบ Low-code และ No-code นั้นมีการเติบโตต่อเนื่อง โดย Gartner รายงานว่าในปี 2024 การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Low-code จะเพิ่มขึ้นถึง 65% เสมอ ช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจ

ในหลาย ๆ บริษัท มีโซลูชัน AI ที่เป็น AI-as-a-Service ในรูปแบบ Low-code และ No-code ทำให้ธุรกิจใช้งาน AI ได้อย่างสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม เช่น สามรถสร้าง Automation workflow โดยดึงข้อมูลจากรูปภาพหรือไฟล์เอกสาร และ AI-Knowledge management สร้างแชทบอทตอบคำถาม ทำให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและใช้งานฟีเจอร์ AI ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพัฒนาเอง

AI เป็นที่ต้องการมากในปีนี้และอนาคตต่อไป บริษัท Tech ทุกขนาดทั้งใหญ่ กลาง เล็ก ล้วนเปิดรับคนที่เชี่ยวชาญด้าน AI, Machine Learning, เช่น Machine Learning Engineer, AI Product Manager, Data Scientist, และ Data Engineer เพื่อพัฒนาและนำ AI มาใช้ในธุรกิจ

แม้ว่าไม่ได้ทำงานในสายงาน AI แต่การพัฒนาทักษะ AI ก็เป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ ทุกตำแหน่งควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของ AI และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในวงการทำงาน ที่ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยี หามีโอกาสต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ AI & Machine Learning เพื่อ Upskill เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต อยู่ที่คุณแล้วว่าจะนำ AI มาปรับตัว ปรับใช้ในอนาคตได้อย่างไร

สามารถติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้แวดวง IT ได้ที่ Avery it tech “เพราะเรื่อง IT อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ”