Applications : averyittech.com

จริงหรือไม่ ? AI สามารถสร้าง Video จากข้อความได้
6/Apr/2023
ในโลกที่เทคโนโลยีแข่งกันพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ การมีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ก็มีบทบาทเข้ามาเป็นเครื่องทุ่นแรงอีกรูปแบบนึงที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ หรือ อาจจะทำในสิ่งที่มนุษย์เองก็ยังไม่สามารถทำได้ ล่าสุด AI ได้มีการพัฒนาให้สามารถสร้างวิดีโอจากการพิมพ์ข้อความได้ นับเป็นนวัตกรรมที่ถือว่าว้าว! มาก ๆ เรามีดูกันดีกว่า ว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้าง