Wireless_Security : averyittech.com

Car Hacking ความเสี่ยงในการใช้รถยนต์ที่คุณอาจไม่รู้ตัว
20/Oct/2023
อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงาน Hacking ROOTCON17 ในประเทศฟิลิปปินส์