Application_Delivery_Controller : averyittech.com

Application Delivery Controller Evolution : Load Balancer
22/Oct/2021
ถ้าเราจะทำความรู้จักกับ Application Delivery Controller ทั้งที เรามาทำความรู้จักกันตั้งแต่ยุคเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้ผู้เขียนจะแนะนำให้รู้จักกับวิวัฒนาการของ Application Delivery Controller กันว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง มีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างไร มีข้อดีต่อระบบ Network ของเราอย่างไร