Endpoint_Security : averyittech.com

ใช้งาน USB ให้ปลอดภัย
17/Jun/2021
แฟลชไดรฟ์หรือ USB Drive ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร นั้นคือ หน่วยเก็บข้อมูลที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน เมื่อย้อนไป 10 กว่าปีที่แล้วอาจจะยังไม่แพร่หลาย เหมือน ณ ปัจจุบันเพราะว่า ด้วยประสิทธิภาพด้านความจุที่น้อย , การรับส่งข้อมูลที่ช้า และ สำคัญที่สุดราคาที่แพง เมื่อประเมินต่อหน่วยพื้นที่การเก็บ