ระบบ IT กับธุรกิจ SME Vo.1 เริ่มต้นอย่างไร


28/Apr/2021
Operating System

ระบบ IT กับธุรกิจ SME Vo.1 เริ่มต้นอย่างไร

การเริ่มต้นทำธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) นั้น นอกจากการวางแผนธุรกิจให้มีความพร้อมแล้วนั้น ในงบที่มีจำกัด องค์กร SME ยังต้องเตรียมความพร้อมของระบบ IT (Information Technology) ไว้รองรับด้วย เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการงานต่าง ๆ ภายในองค์กร สำคัญต่อการจัดการข้อมูลขององค์กรให้เป็นระบบ ปกป้องข้อมูลของธุรกิจจากบุคคลภายนอก และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ นำมาต่อยอด หรือพัฒนาธุรกิจได้อีกในอนาคต

สิ่งสำคัญก่อนที่จะจัดทำระบบ IT ในองค์กรนั้น ก็คือ การออกแบบ วางแผนระบบงาน ให้เหมาะสมกับองค์กร หรือธุรกิจของเรา


    Step 1: กำหนดความต้องการ หรือ Requirement การใช้งาน

    Step 2: วางแผน ออกแบบระบบ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

    Step 3: จัดเตรียมอุปกรณ์ และ Software

    Step 4: ติดตั้งอุปกรณ์ และติดตั้ง Software ตั้งค่า ปรับ Tune การใช้งานระบบต่าง ๆ และตั้งค่า Parameter ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

    Step 5: ขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการดูแลหลังการติดตั้งระบบ IT เนื่องจากว่าการใช้งานระบบ IT นั้น ในแต่ละองค์กรจะมีรายละเอียดการใช้งานของ User ที่ไม่เหมือนกันเลย ถึงแม้ว่าธุรกิจจะมีความคล้ายกันก็ตาม ดังนั้นต้องมีการ Support หลังจากติดตั้งระบบแล้วเสร็จด้วย เผื่อว่าการใช้งานจะมีปัญหา หรือองค์กรอยากปรับ Tune Function บางอย่างพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

โครงสร้างของระบบ IT ในองค์กรนั้นจะแบ่งเป็น Internal Network ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Database) และระบบจัดการความปลอดภัย (Security) หรือเรียกโดยรวมว่า ระบบ Infrastructure ซึ่งจะขออธิบายในบทความต่อไป