ระบบ IT กับธุรกิจ SME Vo.2 ต้องมีอะไรบ้าง ?


28/Apr/2021
Operating System

ระบบ IT กับธุรกิจ SME Vo.2 ต้องมีอะไรบ้าง ?

ในบทความภาคต่อนี้ จะอธิบายรายละเอียดการจัดเตรียมระบบ IT (Information Technology) หรือ ระบบ Network Infrastructure ภายในองค์กร SME (Small and Medium Enterprises) ว่าควรจะมีอะไรบ้าง (ทั้งนี้ให้ยึด Requirement ของแต่ละองค์กรเป็นหลัก) มาดูกันเลยว่าควรจะมีอะไรบ้าง โดยจะขอแบ่งเป็น 3 ส่วนเพื่อความสะดวกต่อความเข้าใจดังนี้

Internal Network

                    1. ระบบ Internet

               เป็นการติดตั้งระบบภายในเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่าย Internet ภายนอก เพื่อความสะดวก รวดเร็วองค์กรสามารถเลือกโครงข่าย Internet ในตลาดที่เปิดใช้บริการได้เลย จะมีบริการติดตั้งระบบ Internet คอยบริการตามความต้องการของเราอยู่แล้ว

                    2. ระบบ Server/Storage

                ระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรอื่น ๆ เช่น Database ลูกค้า, ระบบบัญชี, ระบบ Stock สินค้า และระบบจัดเก็บเอกสารอื่น ๆ

                    3. อุปกรณ์เครื่อง Computer

                ทางองค์กรต้องวางแผนว่าจะมีจำนวนพนักงานกี่คนที่ต้องใช้เครื่อง Computer และ Specification ของเครื่องอยากได้แบบไหน

                    4. อุปกรณ์ Router WiFi/Access Point (AP)

                ต้องมีการสำรวจพื้นที่ภายในองค์กรว่าจะต้องมีการติดตั้ง Router WiFi และ Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Internet ได้ทั่วถึง

                    5. โทรศัพท์

                นอกจากตัวเครื่องโทรศัพท์แล้ว ยังมีการเดินสายโทรศัพท์ในองค์กรให้ครบตามจำนวนเครื่องที่เราจำเป็นต้องใช้ และ องค์กรอยากใช้เป็นโทรศัพท์ IP Phone หรือไม่ ถ้าใช่จะต้องมีการจัดเตรียม IP Address สำหรับ โทรศัพท์ด้วย

                    6. เครื่อง Printer/Fax

                ทางองค์กรจะต้องคิดว่า เครื่อง Printer/Fax อยากให้มีการเชื่อมต่อ WiFi หรือไม่ ถ้ามีการเชื่อมต่อ WiFi อยากให้มีการอนุญาตให้สั่ง Print ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet มั้ย

Database

                    1. Website

                ระบบ Website เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องมี เพราะเราสามารถติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรงบน platform ของเราเอง (หากเราสะสมข้อมูลลูกค้าบน Facebook หรือ Platform อื่น ๆ หาก Platform เหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายขึ้นมา จะส่งผลกระทบต่อองค์กรของเราโดยตรง) การจัดเก็บของมูลต่าง ๆ บน website ทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบายต่าง ๆ ในองค์กรของเราให้เติบโตได้สะดวก และดีกว่าการใช้ Platform ของคนอื่น โดยเริ่มจากต้องมีการจอง hostname และ Server สำหรับเป็นที่อยู่ของ website

                    2. ระบบ Email

                องค์กรมีความจำเป็นต้องมี Official email ไว้เพื่อติดต่องานกับ ลูกค้า หรือ partner อย่างมืออาชีพ

                    3. ระบบ Database

                องค์กร SME จะต้องเลือกระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เพราะ Database จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจในอนาคต หากเราจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม มีความปลอดภัย การนำข้อมูลไปใช้ต่อก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

Security

                    1. ระบบ Security

                ระบบ Security ที่ป้องกันระดับ Network เช่น Proxy, Firewall, WAF (Web Application Firewall), ระบบ Authentication เป็นต้น ระบบ Security ที่ป้องกันระดับ Endpoint หรือ User เช่น Anti Virus เป็นต้น ระบบ security เป็นระบบที่มีราคาค่อนข้างสูงและการดูแลจะต้องใช้ความชำนาญ

ระบบที่กล่าวมาข้างต้น หากองค์กร SME มีความรู้อยู่แล้ว ก็สามารถจัดเตรียมเองได้ หรือหากคิดว่าอยากลดเวลา ลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมระบบต่าง ๆ ลง เราก็มีทางเลือกอื่นที่ทางองค์กร SME สามารถเลือกใช้บริการได้ก็คือ เลือกใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการ Infrastructure Service โดยองค์กร SME สามารถเลือกได้ว่า จะเลือกใช้งานบนระบบที่ติดตั้งแบบ Hardware หรือใช้การงานบน Cloud Service (Infrastructure as a Service) โดยรายละเอียดและความแตกต่างของการทำเองทั้งหมด กับเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการจะขอกล่าวในบทความถัดไป