Update โครงสร้างพื้นฐานด้วย Cisco Business Switches เพื่อเป็น Smart TECH SMEs


6/May/2022

ในปัจจุบันองค์กรแต่ละองค์กรต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบภายในและภายนอกขององค์กรให้สอดคล้องกับรูปแบบเทคโนโลยีและพฤติกรรมกับของผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง หรือ SMEs อยากมีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ภายในองค์กรที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ครบถ้วนตรงกับความต้องการ มีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัย วันนี้ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ Cisco Business Switches ที่สามารถบริหารจัดการง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเยี่ยม ด้วยขนาดและราคาที่เหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง Cisco Business Switches (CBS) มาพร้อมด้วย Cisco CBS250 หากองค์กรของคุณมีความต้องการใช้งานในทุก ๆ Feature สำหรับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน Cisco CBS250 Smart Switches และ Cisco CBS350 รองรับ IPv6 เพิ่มเติมในส่วนของ Security ที่มีกลไกการป้องกันภัยคุกคาม รวมถึงมีการใช้ ARP (Address Resolution Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) และ IP Source Guard ในการสอดแนม ตรวจจับ และ Block การโจมตีบนโครงข่ายองค์กร พร้อมทั้งมี Advanced Features และ High-Bandwidth เพื่อรองรับการเติบโตของโครงสร้างได้อย่างครอบคลุม ช่วยตอบโจทย์ได้มากขึ้นเมื่อองค์กรของคุณกำลังเติบโต และมีแนวโน้มในการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ภายใต้คุณสมบัติที่ตอบโจทย์องค์กรของคุณอย่างตรงจุดด้วย 3 Concepts ดังนี้

  • Simple สามารถติดตั้งและตั้งค่าอย่างง่ายด้วยรูปแบบ Plug and Play ดูแลบริหารจัดการระบบโครงสร้างด้วย Cisco Business Dashboard, Mobile Apps และ Website ที่มีรูปแบบการใช้งานอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถบริหารจัดการ Lifecycle ของอุปกรณ์แบบ Auto ได้ สะดวกต่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT (Internet of Things) พร้อมรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Cloud Network
  • Flexible ด้วย Portfolio ของ Cisco Business Switches สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ 5 Ports จนถึง 48 Ports ด้วย Port GE หรือ 10GE Uplinks รองรับ Layer 3 Static Routing และ PoE+ (Power over Ethernet) มีความยืดหยุ่นอยู่ในงบประมาณที่สามารถดูแลได้ และ ส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ Secure ออกแบบด้วยระบบ Fan-Less ลดเสียงรบกวน ระบายความร้อนได้ดี ระบบ
  • Security ของ Switches ช่วยปกป้องภัยคุกคามที่เข้าสู่ Network จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับสามารถแบ่งกลุ่ม Segment การใช้งานได้ตามโครงสร้างขององค์กรได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัย และครอบคลุมด้วย Advanced Security Protocols อย่างเช่น IEEE 801.1X Port Security ช่วยลดความเสี่ยงเรื่อง Security Breach, ป้องกันการถูกโจมตีด้วย DoS (Denial-of-Service) และช่วยเพิ่มเวลาการทำงานของโครงข่ายเพื่อให้มีเวลาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที, ACLs (Extensive Access Control Lists) ช่วยป้องกันโครงข่ายจาก Unauthorized User เป็นต้น


Cisco Business Switches ตอบโจทย์การใช้งานในองค์กรขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง ทั้งในแง่ของการใช้งาน งบประมาณ การตั้งค่า การดูแลระบบ และด้วยความเชี่ยวชาญของ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) ด้วยมาตรฐานของอุปกรณ์, Software, การ Support ที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่าองค์กรของจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างคนพิเศษ. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ แอด อิน บิซิเนส

E-Mail : ecommerce@addin.co.th