ระบาด ข่าวปลอมบน TikTok ที่ใช้เสียงคลิปเก่ามาพาดหัวใหม่


26/Dec/2023
Avery it tech

ระบาดหนักมากกับ ข่าวปลอมบน TikTok ที่มีคนพาดหัวข่าวใหม่ พร้อมกับใช้เสียงในคลิปข่าวจากรายการทีวีเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้มีการแชร์จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้คนเข้าใจผิด แถมยังผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะ ควรระวังไว้ให้ดี

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนยังคงให้เงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท ให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

สำหรับนโยบายเงินสมทบสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีการจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังตามที่ได้ถูกกล่าวเสียงในข่าวปลอม

ข่าวเรื่องการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีดำเนินการตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีงบประมาณในการช่วยเหลือเป็นเงินรายละ 3,000 บาท

ข่าวที่กล่าวถึงในคลิปนั้นเป็นข่าวปลอมที่อาจมีจุดประสงค์ในการหลอกลวงหรือสร้างความสับสน การตรวจสอบและเช็คข้อมูลก่อนการแชร์หรือเผยแพร่เป็นสิ่งสำคัญเสมอ โปรดให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องและมีการตรวจสอบมาอย่างเที่ยงตรงครับ

การโพสต์ข่าวปลอม ข่าวเท็จ แล้วแชร์ต่อ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ม.14(1) โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือจำทั้งปรับ และผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ ม. 14(5) โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

สามารถติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้แวดวง IT ได้ที่ Avery it tech “เพราะเรื่อง IT อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ”

แหล่งที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย.