เมื่อ AI วินิจฉัยโรคออทิสติกในเด็ก ความแม่นยำ 100% ผ่านภาพดวงตา


3/Jan/2024
Avery it tech

การวิจัยด้านการใช้ AI ในการคัดกรองออทิสติกในเด็กผ่านภาพจอประสาทตาเป็นข่าวที่น่าสนใจมาก! นักวิจัยได้ใช้อัลกอริทึม AI เรียนรู้เชิงลึกในการวินิจฉัยโรค ASD ด้วยความแม่นยำ 100% จากภาพจอประสาทตาของเด็ก นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองโรคในระยะเริ่มต้น เพื่อช่วยในการวินิจฉัยเมื่อมีข้อจำกัดในการเข้าถึงจิตแพทย์เด็กผู้เชี่ยวชาญ

การวิจัยนี้มีการใช้โครงสร้างของจอประสาทตาเพื่อศึกษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสมองและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในผู้ที่มี ASD นักวิจัยได้พัฒนาโมเดล AI ที่มีความแม่นยำในการแยกแยะระหว่าง ASD และ TD จากภาพจอประสาทตา และพบว่าข้อมูลจากภาพนี้อาจมีคุณค่าในการประเมินความรุนแรงของอาการ

อย่างไรก็ตาม การวิจัยยังต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การทดสอบกับกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้ยังมีความแม่นยำต่อเนื่องหลังจากอายุ 4 ขวบและการเปรียบเทียบความแม่นยำของการวินิจฉัยจาก AI กับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ข้อมูลจากการวิจัยนี้เป็นการทดลองแรกที่น่าสนใจและเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อคัดกรอง ASD ในเด็ก ซึ่งอาจมีผลการใช้งานที่สำคัญในที่นี้คือการช่วยแก้ปัญหาของการไม่สามารถเข้าถึงการประเมินจิตเวชเด็กที่มีทรัพยากรจำกัดได้ โดยเฉพาะในระดับการวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นของโรค ASD ที่มีความสำคัญในการรักษาและการดูแลเด็กในช่วงเวลาต่อมา

การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open

สามารถติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้แวดวง IT ได้ที่ Avery it tech “เพราะเรื่อง IT อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ”

แหล่งที่มา : https://medicine.yonsei.ac.kr/medicine-en/education/clinic/view.do?seq=39 ผ่าน Scimex