ต้องปรับตัวเข้าสู่ Digital Transform อย่างเต็มรูปแบบ แล้วเราจะพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้อย่างไร?


19/Nov/2021
actor1


ภายใต้สถานะการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลกระทบกับทางธุรกิจในหลากหลายมิติ ทำให้ต้องปรับตัวเข้าสู่ Digital Transform อย่างเต็มรูปแบบ แล้วเราจะพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้อย่างไร?

เรามีคำตอบให้ท่าน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาเปิดมิติแนวความคิดและมุมมองของการใช้ชีวิตในยุค New Normal

  • • การใช้ชีวิตแบบ Work Life Balance จาก คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
  • • เทคโนโลยีของ Metro System Corporation ที่สามารถตอบสนองต่อรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ จาก คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • • นวัตกรรมที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในธุรกิจของคุณด้วย “IBM Modernize Application” จาก คุณจิระโชติ สุขะจูฑะ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด