บล็อกเชนคืออะไร? เปรียบเสมือนสมุดบัญชีที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้!


17/Apr/2024
Avery it tech
Operating System

ทุกคนลองจินตนาการถึงสมุดบัญชีขนาดใหญ่ที่บันทึกธุรกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน ซื้อของ หรือแม้กระทั่งการลงคะแนนเสียง สมุดบัญชีเล่มนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคนบนโลกออนไลน์ ทุกคนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง นี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ทำได้

จากรูปแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการใช้งานบล็อกเชนในหลากหลายด้าน ดังนี้:

ด้านการเงิน :

 • การชำระเงิน : บล็อกเชนช่วยให้การโอนเงินรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด โดยไม่ต้องผ่านธนาคาร
 • การแลกเปลี่ยนเงินตรา : บล็อกเชนช่วยให้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • ตลาดทุน : บล็อกเชนช่วยให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ด้านบริการทางการเงิน :

 • การยืนยันตัวตน (KYC) : บล็อกเชนช่วยให้ยืนยันตัวตนบุคคลได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
 • การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) : บล็อกเชนช่วยติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

ด้านห่วงโซ่อุปทาน :

 • การติดตามสินค้า : บล็อกเชนช่วยติดตามสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
 • การจัดการสินค้าคงคลัง : บล็อกเชนช่วยจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการดูแลสุขภาพ :

 • บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) : บล็อกเชนช่วยเก็บข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
 • การวิจัยทางการแพทย์ : บล็อกเชนช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างสะดวก

ด้านภาครัฐ :

 • การออกเอกสารประจำตัว : บล็อกเชนช่วยออกเอกสารประจำตัวดิจิทัลที่ปลอดภัยและไม่สามารถปลอมแปลงได้
 • การลงคะแนนเสียง : บล็อกเชนช่วยให้ลงคะแนนเสียงได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้านอื่นๆ :

 • การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล : บล็อกเชนช่วยจัดการสิทธิ์ดิจิทัล เช่น ลิขสิทธิ์ เพลง ภาพยนตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สัญญาอัจฉริยะ : บล็อกเชนช่วยสร้างสัญญาอัจฉริยะที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

ข้อดีของบล็อกเชน :

 • ปลอดภัย : ข้อมูลในบล็อกเชนนั้นปลอดภัยสูง เพราะว่าไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้
 • โปร่งใส : ข้อมูลในบล็อกเชนนั้นมีความโปร่งใส ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
 • ประสิทธิภาพ : บล็อกเชนสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • น่าเชื่อถือ : บล็อกเชนเป็นระบบที่เชื่อถือได้ เพราะว่าข้อมูลในบล็อกเชนนั้นไม่สามารถถูกขโมยได้

อนาคตของบล็อกเชน :

    เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรา คาดว่าบล็อกเชนจะถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้แวดวง IT ที่เข้าใจง่าย อ่านได้เพลิน ๆ ได้ที่ Avery IT Tech “เพราะเรื่อง IT อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ”