Imperva เผยธุรกิจในประเทศไทยเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง


18/Feb/2022

Imperva เผยธุรกิจในประเทศไทยเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง พร้อมพาทุกคนก้าวไปอีกขั้นด้วยบริการ แบบ Full Managed Services ผ่านแพลตฟอร์ม Application and Data Security ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

Imperva กับธุรกิจในประเทศไทย

Imperva ผู้นำตลาดเทคโนโลยีระดับโลกด้าน Application and Data Security เปิดเผยว่ากว่า 15 ปีที่ได้ทำตลาดและดูแลลูกค้าในประเทศไทยทุกภาคธุรกิจ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนของ Web Application และปริมาณ Traffic อ้างอิงจากตัวเลขการใช้งาน CDN PoP และ DDoS Scrubbing Center ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2018 ถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันเรายังสำรวจและรับฟังความคิดเห็นถึงความต้องการที่แท้จริงจากลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้าโดยตรงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของความพร้อมในการนำเสนอ “แพลตฟอร์มการให้บริการควบคู่กับเทคโนโลยี” ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบัน

ทั้งนี้การตอบรับกับโซลูชั่นของ Imperva ได้สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในกลุ่มสถาบันทางการเงินและประกันภัย ซึ่งพิสูจน์ได้จากระยะเวลาและจำนวนของลูกค้าที่ใช้โซลูชั่นของเราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมยังต่อยอดโซลูชั่นให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น จาก WAF on-premise สู่ Hybrid-WAF และ Database Security เป็นต้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง


โดยทุกความท้าทายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาทิ เช่น Web and DDoS Attacks, Zero-day Vulnerability, API Security และ Data Breach Protection ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้ทั้งหมดทั้งระยะสั้น และระยะยาว แพลตฟอร์ม Security และ Compliance สำหรับ Application and Data ที่สมบูรณ์แบบ Imperva เป็นบริษัททางด้าน Cybersecurity ที่มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยและสร้างเสถียรภาพให้กับการใช้งาน Data, Web Application, API และ Infrastructure โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถตอบข้อกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ เช่น PDPA, GDPR, PCI-DSS, HIPPA, Cyber Security Act, Data Governance ได้อีกด้วย ปัจจุบัน Imperva มีแพลตฟอร์มให้บริการทั้งแบบ SaaS, Public Cloud, On-premise และ Runtime Protection ซึ่งประกอบไปด้วยโซลูชั่นและฟีเจอร์ดังนี้

  1. Edge Security
  2. Application Security
  3. Data Security

มากกว่า Product คือ Services

– นี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของ Imperva ที่ได้จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ มารองรับและขับเคลื่อนความต้องการด้านงาน Services ให้เกิดขึ้นทั้งในภาพกว้างและเชิงลึก ทำงานเชิงรุกร่วมกับลูกค้าเพื่อประยุกต์เทคโนโลยีให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เริ่มตั้งแต่การช่วยวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ วางแผน นำเสนอสินค้าและบริการ ติดตั้ง อบรม สนับสนุน ออกรายงานด้านความปลอดภัย ไปตลอดจนการช่วยปรับแต่ง Configuration แบบ Full Managed Services โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้าน Technical และ Customer Success จากทั้ง Certified Partners และ Value Added Partners ให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด

ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Ai / ML) และ Threat Intelligence เข้ามาช่วยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ร่วมด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับศูนย์ SOC และการทำ Incident Response ทั้งด้าน Security, Performance และ Availability ได้อย่างเห็นผล เป็นการยกระดับสู่ Professional Support อย่างแท้จริง

ในปี 2022 นี้เรายังได้ทำการเปิดหลักสูตร Imperva University รุ่นที่ 1 สำหรับ Partners และการเข้าร่วม Imperva Community ชุมชนสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับ Global เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับบุคลากรสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Application และ Database Security ให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้นแล้วการผสมผสานเพื่อส่งต่อเทคโนโลยี บุคลากร ประสบการณ์และงานบริการจึงเป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นที่ Imperva พร้อมจะส่งต่อไปยังลูกค้าในทุกระดับองค์กร ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Personal and Digital Data Driven ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย


มุมมองต่อตลาดประเทศไทยในปี 2022

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการทำธุรกรรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ทวีความรุนแรงและมีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน วิสัยทัศน์ของเรานั้นชี้ชัดว่า “WAF and API Security ได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี (Must Have) สำหรับทุกองค์กร” ทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่การบุกรุกเพื่อโจรกรรมข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

จะมีผลผลักดันให้มีการลงทุนด้าน Data Security เพิ่มมากยิ่งขึ้นในปีนี้

ท่านที่สนใจและต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นของ Imperva

สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายการตลาด Marketing_TH@exclusive-networks.com หรือ Mr. Natthapon Thepchalerm (Por)

Phone: 089-760-4499

Email:  nthepchalerm@exclusive-networks.com

Website: https://www.exclusive-networks.com

Facebook: https://www.facebook.com/ExclusiveNetworksThailand

#Imperva #ExclusiveNetworksThailand #WeAreExclusive #FullManagedServices #AI #ML #SOC #Application # DataSecurity #WAF