Podcast EP23 : ภัยความเสี่ยง Ransomware ในปี 2022 เเละต่อๆไป


29/Dec/2021

Podcast EP23 : ภัยความเสี่ยง Ransomware ในปี 2022 เเละต่อๆไป

ต้องบอกก่อนค่ะว่า มัลเเวร์เรียกค่าไถ่มีเเนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เเม้กระทั่งประเทศไทยเรามีเเนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ . ตามไปฟังกันครับว่า เเนวโน้มการป้องกันในปีหน้ามีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างไรบ้าง . ติดตามข่าวสารจาก Avery IT tech

เพิ่มเติมได้ทุกช่องทางตามด้านล่างนี้เลย .

Website: https://www.averyittech.com

Facebook: Avery IT Tech

Blockdit: Avery IT Tech #AveryITTech #IT