IBM Sustainability Software


16/Jun/2023

ธุรกิจองค์กรไทยในปัจจุบันนี้ กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ทำให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวและมีแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ เพื่อให้สามารถครองใจผู้บริโภค และยังคงอยู่ในตลาดการแข่งขันได้อย่างยาวนานมากที่สุด ในปัจจุบันในหลายๆ ธุรกิจได้นำแนวคิด ESG มาปรับใช้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยดำเนินธุรกิจและองค์กรให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

แต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรก้าวต่อไปได้นั้น คือต้องมีการจัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านความยั่งยืนให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบวิเคราะห์ รวบรวม และติดตามการรายงานข้อมูลใช้ทรัพยากรต่างๆ ในแต่ละวัน

IBM และ Metro Systems ผู้สร้างนวัตกรรม AI พร้อมช่วยยกระดับให้ธุรกิจองค์กรของคุณมุ่งสู่ความยั่งยืนแล้ววันนี้ ด้วยโซลูชัน IBM Envizi ESG ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยปลดล็อคศักยภาพกลยุทธ์ในการจัดการด้านความยั่งยืนในธุรกิจองค์กรไทย เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลขององค์กรได้อย่างรวดเร็วแบบ Real Time อย่างแม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริหารจัดการการใช้พลังงานด้านสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจ IBM Envizi ESG หรือโซลูชันใดๆ ของ IBM สำหรับใช้งานในธุรกิจองค์กร สามารถติดต่อทีมงาน Metro Systems ได้ทันทีที่ คุณสุภาพรรณ ถ้วนกำจร 065-692-3651 อีเมล supapthu@metrosystems.co.th