การใช้ระบบอัจฉริยะในบ้าน มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่?


29/Jul/2023

ทุกวันนี้บ้านหลายหลังเริ่มมีแนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะเข้ามาใช้ในบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมไฟสวิตช์และปลั๊ก อุปกรณ์อัจฉริยะที่ช่วยให้สามารถสั่งงานผ่านเสียงผ่านระบบ AI เช่น Alexa หรือ Google Assistant เพื่อเปิดหรือปิดระบบต่าง ๆ ในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย ที่น่าสนใจคือมันสามารถตรวจสอบสถานะของระบบได้ด้วย เช่นตรวจสอบสถานะของหลอดไฟหรือไส้กรอง โดยเราจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหากับอะไหล่หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใกล้จะเสียหรือเกิดความเสียหาย การใช้งานระบบอัจฉริยะเหล่านี้ช่วยให้สามารถควบคุม และจัดการกับระบบในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม การใช้งานระบบอัจฉริยะยังต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้งาน โดยต้องตรวจสอบว่าระบบมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ เราไม่ควรเสียสละความปลอดภัยเพื่อความสะดวกสบายอย่างเดียว การเรียนรู้และความเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย นอกจากนี้ยังควรมีระบบสำรองที่จะช่วยในกรณีฉุกเฉิน เช่น ระบบสำรองไฟหรือน้ำมัน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบอัจฉริยะได้ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพราะหากไม่มีพลังงานเหล่านี้ระบบอัจฉริยะก็จะไม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้ ดังนั้นการเตรียมระบบสำรองให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้งานระบบอัจฉริยะในบ้าน

สรุปคือการใช้งานระบบอัจฉริยะในบ้านนั้น สามารถเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานในบ้านได้ แต่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และเตรียมระบบสำรองให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น

หากท่านผู้ฟังชอบเรื่องราวของ IT แบบเจาะลึก ฟังง่ายๆ สบายๆ อย่าลืมติดตาม Avery IT Tech ทุกช่องทางกันด้วยนะครับ เราจะนำเสนอและแบ่งปันเรื่องราว IT ที่น่าสนใจให้กับทุกท่านฟัง แบบไม่มีเบื่อเลย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ

สามารถติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้แวดวง IT ได้ที่ Avery it tech “เพราะเรื่อง IT อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ”