5 ใบรับรองที่ต้องมี สำหรับคนที่ทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์


3/Aug/2021
Security Awareness

จากการสำรวจของ CyberSecurityVenture เว็บไซด์ชั้นนำด้านข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์พบว่า บุคคลากรที่ทำงานฝั่งการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีแต่จะน้อยลงและขาดความเชี่ยวชาญ สวนทางกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคคลากรด้านนี้สูงขึ้น

“ Cybersecurity Ventures predicts that there will be 3.5 million unfilled cybersecurity jobs by 2021, up from 1 million openings in 2014 ”
ในปี 2021 จากการสำรวจพบว่า ความต้องการบุคคลกรทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.5 ล้านคนเลยทีเดียวในฝั่งของความต้องการแรงงานด้านนี้

ทีนี้องค์กรหรือหน่วยงานที่จะจ้างงานบุคคลการทางด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆ ก็ต้องดูจากใบรับรอง หรือ Certificate นั้นเอง ที่จะมายืนยันให้ได้ว่ามีความรู้ความสามารถที่จะดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือนั้นเอง มาดู 5 ใบรับรองที่คนทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ควรจะหาติดไม้ติดมือกันไว้ดีกว่า

เริ่มกันที่จากค่าย EC-Concill

Certified Ethical Hacker (CEH) – การเรียนรู้กระบวนการในการโจมตีจากเบื้องต้นไปจนถึงเชิงลึกในหลากหลายโปรโตคอลทั้งผ่านเว็บ แอปพลิเคชัน ผ่านระบบพื้นฐานหรือการเจาะระบบปฏิบัติก็มีการสอนในคลาสนี้หรือมีการเรียนรู้ในใบรับรองนี้บอกได้เลยว่า ถ้ามีใบรับรองใบนี้องค์กรและหน่วยงานสามารถพึงพาความสามารถในด้านการทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือแอปพลิเคชัน ไปจนถึงการคิดวิธีปกป้องให้ระบบปลอดภัยจากผู้โจมตีได้เช่นกัน เพราะ ใบรับรองนี้ได้รับรองแล้วว่าผู้ผ่านการรับรองเป็นผู้มีจริยธรรมในการทดสอบระบบและเรียนรู้ช่องโหว่นั้นเอง

จาก ISACA

Certified Information Security Manager (CISM) – เป็น Certification ที่เน้นทางด้านการบริหารจัดการ Information Security อย่างเป็นระบบ CISM เหมาะสำหรับผู้บริหารระบบความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศระดับกลางถึงระดับสูง การสอบ CISM จะเน้นเรื่อง Information Security Governance, Risk Management, Information Security Program Management, Information Security Management และ Response Management ความรู้ความเข้าใจจะเป็นเน้นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหลักไปจนถึงการกำหนดนโยบายให้องค์กรปลอดภัยโดยมุ่งเน้นไปที่การวาง Strategy ให้องค์กรปลอดภัยมากขึ้น

จาก ISC2

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – ใบรับรอง CISSP หรือข้อมูลที่ได้รับการรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพเป็นการรับรองได้รับการรับรองที่จะบอกพนักงานที่มีศักยภาพที่คุณมีคุณสมบัติที่จะทำงานในช่วงของไอทีและเป็นสาขา, ที่มีสาขารวมทั้งการรักษาความปลอดภัยที่ปรึกษาและผู้จัดการ, กรรมการไอที, นักวิเคราะห์, วิศวกรระบบ ใครที่มีใบรับรองนี้สามารถบอกได้เลยว่ารู้กว้างด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทุกด้านไปจนถึงกระบวนการในฝั่งของเอกสาร และขั้นตอนการปฏิบัติ Process และ Workflow ในการทำงานด้านไซเบอร์ได้อย่างมีแบบแผนและขั้นตอน พึงพาได้และ มั่นใจในความสามารถได้เลยสำหรับผู้ท่านใบรับรองนี้

จาก CompTIA

CompTIA Security+ – CompTIA Security+ ถือเป็นใบรับรองที่คนเริ่มทำงานสาย IT Security หรือ Cyber Security จำเป็นต้องเริ่มต้นจากตรงนี้สำหรับผู้ที่แสวงหาความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งเรื่องของ CIA และระบบ Information security แบบครบวงจรแต่ยังไม่เจาะลึก เหมาะกับผู้เริ่มต้น และองค์กรที่มองหาผู้ดูแลระบบที่สามารถเข้าใจภัยคุกคามและการโจมตีต่างๆแบบเบื้องต้น นั้นเอง

จาก Offensive Security

OSCP – Offensive Security - ใบรับรองสำหรับสาย Pentester ที่ต้องใช้คำว่ามากประสบการณ์และชำนาญการพิเศษในการทดสอบระบบและสามารถวิเคราะห์ช่องโหว่ต่างหรือ ค้นหาความผิดปรกติของระบบ และ แอพพลิเคชันไปจนถึงสามารถแนะนำวิธีการปกป้องหรือปิดกั้นไม่ให้เกิดภัยคุกคามที่จะเกิดในอนาคตได้ เหมาะกับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่มองหาความท้าทายด้านการเจาะระบบ และ ปกป้องระบบจากการทำ Penetration Testing นั้นเอง

เป็นอย่างไรบ้างใบไหนเหมาะกับท่านผู้อ่านอย่าลืมรีบเก็บไว้ติดตัวและพัฒนาความรู้ด้าน IT กันต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Avery IT Tech จะช่วยเป็นกระบอกเสียงไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งให้ท่านผู้อ่านใส่ใจและเข้าใจความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และความรู้ด้านอื่นๆของระบบไอทีที่อยู่รอบ รอบตัวเรามากขึ้น