จะดีแค่ไหน! หากมีเทคโนโลยีตัวช่วยการเลือกตั้ง ให้รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้!


12/May/2023
Avery it tech
Big Data and Data Science


อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว หลาย ๆ ท่านอาจจะกังวลในเรื่องความโปร่งใสในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าจริง ๆ แล้วเราสามารถนำเทคโนโลยีที่เรามีมาประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งได้นะครับ เพื่อป้องกันความไม่โปร่งใส ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เคยโดนพูดถึงอย่างแพร่หลายเพราะมันสามารถนำมาประยุกต์ในกับการเลือกตั้งได้และยังทำให้การเลือกตั้งนั้นได้ทั้งความ สะดวก และ โปร่งใสอีกด้วยนั่นก็คือ Blockchain

สำหรับเรื่องนี้จริง ๆ ไม่ได้ถือว่าใหม่มากถ้าอยู่ในโลกของ bitcoin แต่ถ้าจะนำมาใช้กันในระบบเลือกตั้งนั้นอาจจะยังต้องการการพัฒนาของระบบอยู่ เพื่อป้องกันให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหล และเสถียรภาพที่สุด

วันนี้ผมเลยลองรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีตัวช่วยการเลือกตั้งที่มีความรวดเร็ว ทันสมัย และโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยให้ผู้ดูแลการเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความสะดวกสบายในการดำเนินการและมีความมั่นใจในการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปได้ตามกฎหมาย จะมีเทคโนโลยีตัวช่วยการเลือกตั้งส่วนไหนบ้างมาลองดูกันครับ

ส่วนแรกเลย การเฝ้าระวังและการขนส่งบัตรเลือกตั้ง ระหว่างห้องคลังที่เก็บบัตรเลือกตั้งไปยัง หน่วยเลือกตั้งตามภูมิภาคต่างๆของ กกต. มีโซลูชั่นอะไรบ้าง ผมขอเคาะไปทีละประเด็นนะครับ

  • ระบบ Smart CCTV Software

สามารถนำใช้กับห้องคลังที่เก็บบัตรเลือกตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง ซึ่งสามารถตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องคลังเก็บบัตรเลือกตั้ง

รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ถูกจัดเก็บอยู่ในห้องคลังเก็บบัตรเลือกตั้ง ระบบนี้ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุ (Object detection) และการติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ (Object tracking) บนกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องคลัง และสามารถสร้างบันทึกภาพหรือวิดีโอเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่ต้องการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้ ระบบ Smart CCTV Software ยังสามารถตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์หรือการแฝงข้อมูลลงในระบบเก็บบัตรเลือกตั้งได้ด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเลือกตั้งมากขึ้น

  • ระบบ Logistic Tracking Platform หรือ ระบบควบคุมและติดตามการขนส่ง

สามารถใช้เพื่อติดตามและจัดการความเคลื่อนไหวของบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลาที่เข้าสู่ห้องคลังจนถึงเวลาที่ถูกนำออกจากห้องคลัง เพื่อให้การจัดการบัตรเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

ระบบ Logistic Tracking Platform มีการใช้เทคโนโลยีติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ (Object tracking) และการระบุตำแหน่ง (Location tracking) ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามตำแหน่งของบัตรเลือกตั้งได้อย่างแม่นยำ และสามารถตรวจสอบได้ว่าบัตรเลือกตั้งถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่กำหนดไว้หรือไม่

นอกจากนี้ ระบบ Logistic Tracking Platform ยังสามารถบันทึกประวัติการเคลื่อนไหวของบัตรเลือกตั้งไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบการจัดการบัตรเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ส่วนที่สอง การยืนยันตัวตน ณ หน่วยเลือกตั้ง ก่อนรับบัตรเลือกตั้ง มีโซลูชั่นอะไรบ้าง ผมขอเสนอไปทีละโซลูชั่นนะครับ

  • ระบบ e-KYC (Electronic Know Your Customer) หรือ ระบบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้มาเลือกตั้ง โดยใช้เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้เข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่มาเลือกตั้งนั้นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจริง ๆหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาเลือกตั้ง เช่น ชื่อ-สกุล วันเกิด เพศ เป็นต้น การใช้ระบบ e-KYC ในหน่วยเลือกตั้ง จะช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงตัวตน และช่วยเพิ่มความเป็นมาตรฐานในการสร้างความเชื่อถือได้ในการเลือกตั้งโดยทั่วไป

  • ระบบ Smart CCTV Software

นอกจากจะนำมาใช้ในการป้องกันในการเฝ้าระวังบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจแล้ว ยังสามารถนำมาตรวจจับการฉ้อโกงในการเลือกตั้งได้ ด้วยการตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนโหวตในกล่องเลือกตั้งหรือไม่ อีกทั้งรวมไปถึงสามารถช่วยในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการในหน่วยเลือกตั้งได้ โดยสามารถตรวจสอบการเข้า-ออกของผู้เข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งในบริเวณหน่วยงานว่ามีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎการเลือกตั้งหรือเปล่า

ส่วนที่สาม การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีโซลูชั่นอะไรบ้าง มาดูกันครับ

  • ระบบ Election Management System (EMS)

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เลือกสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้ดูแลการเลือกตั้งสามารถจัดการโครงการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง

ระบบ EMS มักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดการเลือกตั้ง เช่น การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การจัดการโครงการเลือกตั้ง รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จัดการการนับคะแนนเลือกตั้ง และการรายงานผลการเลือกตั้ง

การใช้ EMS มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น เพิ่มความถูกต้องและประสิทธิภาพของกระบวนการเลือกตั้ง ลดเวลาในการจัดการเลือกตั้ง ลดการผิดพลาดของผู้บริหารงานเลือกตั้งประจำหน่วยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง และเพิ่มความไว้วางใจของประชาชนในการเลือกตั้ง

  • Scoring Management Solution หรือ ระบบที่ใช้ในการจัดการและบริหารจัดการ

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการการให้คะแนน โดยเฉพาะในการจัดการการให้คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการให้คะแนนในการเลือกตั้ง จะช่วยให้การให้คะแนนในการเลือกตั้งมีความเป็นธรรมและมีเกณฑ์คุณภาพที่สูงขึ้น แถมยังสามารถช่วยลดปัญหาการให้คะแนนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ การใช้ระบบ Scoring Management Solution ยังสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการให้คะแนนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง

จากโซลูชั่นข้างต้นเราสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบต่าง ๆ นำมาประมวลผลเป็น Big Data ที่ AI จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และนำไปใช้ในการเลือกตั้ง การใช้ Big Data ในการเลือกตั้ง จะเป็นการใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลการออกเสียงเลือกตั้ง ข้อมูลทางสังคม และข้อมูลการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และทำนายผลการเลือกตั้ง อีกทั้งการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถเข้าใจแนวโน้มของผลการเลือกตั้งได้อย่างชัดเจน และยังสามารถแนะนำกลยุทธ์การเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง


จากเทคโนโลยีตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานั้นไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่อะไรเลย ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยซ้ำ เพียงแต่หากเรานำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้ ต่อยอด และพัฒนาเพื่อให้การทำงานในส่วนของการเลือกตั้งนั้นสะดวกสบายขึ้นแถมยังสบายใจได้อีกด้วย เพราะเราจะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและโปร่งใส เพราะทุกขั้นตอนนั้นเราสามารถตรวจสอบได้ง่าย

บางคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมไม่พัฒนาระบบให้มีการเลือกตั้งออนไลน์ไปเลยหละ เพราะเทคโนโลยีจริง ๆ มันก็ก้าวหน้าไปมากกว่านั้นแล้ว แต่สิ่งที่ผมอย่างจะบอกก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนในสังคมไทยปัจจุบันก็ยังมีไม่มากนัก ผู้สูงอายุบางคนก็อาจจะทำความเข้าใจยากในเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ผมจึงคิดว่าวิธีที่ผมพูดไปในข้างต้นนั้นอาจจะเป็นวิธีที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดหากมีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากองค์กรภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปใช้ในระยะยาวได้แน่นอน

สามารถติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้แวดวง IT ได้ที่ Avery it tech “เพราะเรื่อง IT อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ”