อีลอน มัสก์ เปิดประตูสู่อนาคต เปิดตัวผู้ควบคุมเมาส์ด้วยสมองคนแรกในโครงการ Neuralink


5/Mar/2024
Avery it tech
Internet of Things

ผู้ป่วยคนแรกที่ถูกฝังชิปในสมองจาก Neuralink ดูเหมือนจะฟื้นตัวเต็มที่และสามารถควบคุมเมาส์คอมพิวเตอร์ด้วยความคิดของตนเองได้แล้ว โดย อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้ง Neuralink กล่าวว่า “ความคืบหน้าเป็นไปในทางที่ดี และดูเหมือนว่าผู้ป่วยจะฟื้นตัวเต็มที่โดยไม่มีผลข้างเคียง และเรายังทราบอีกว่าผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายเมาส์ไปรอบๆหน้าจอได้ด้วยแค่การคิดเท่านั้น”

Neuralink ตอนนี้กำลังพยายามที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถคลิกเมาส์ได้อีกด้วย โดยการฝังชิปเข้ากับผู้ป่วยมนุษย์คนแรกเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากได้รับการอนุมัติให้รับสมัครทดลองกับมนุษย์ในเดือนกันยายน จาก FDA หรือองค์การอาหารและยาสหรัฐฯโดยต้องการคนที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก เพื่อทดสอบความสามารถควบคุมหรือติดต่อสื่อสารได้ผ่านความคิดจากสมอง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกของเทคโนโลยีนี้

อีลอน มัสก์ ยังเชื่อมั่นและวาดภาพอนาคตไว้ว่า Neuralink จะสามารถเข้ามาช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคอ้วน โรคออทิสติก และภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตาม Neuralink จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก ที่ผ่านมา บริษัทเคยถูกปรับเงินฐานละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยอย่างจริงจัง

ความสำเร็จในการทดลองกับมนุษย์คนแรกนี้เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับ Neuralink แต่ต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์ในด้านการแพทย์ได้อย่างแท้จริงในอนาคตอย่างแน่นอน

สามารถติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้แวดวง IT ได้ที่ Avery it tech “เพราะเรื่อง IT อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ”

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/neuralinks-first-human-patient-able-control-mouse-through-thinking-musk-says-2024-02-20/