Car Hacking ความเสี่ยงในการใช้รถยนต์ที่คุณอาจไม่รู้ตัว


20/Oct/2023
Avery it tech
Wireless Security

อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงาน Hacking ROOTCON17 ในประเทศฟิลิปปินส์ มีเรื่องน่าสนใจมาก คือ

ปัจจุบันการ Hack หรือการโจรกรรมรถยนต์ยังถูกทำกันอย่างแพร่หลาย เพราะว่าเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้าไปในระบบของรถยนต์นั้นถูกทำให้เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ไปจนถึงระบบการปลอมแปลงสัญญาณระหว่างรถยนต์ และ ยังสามารถทำได้และมักจะเป็นสาเหตุหลักๆในการถูกโจรกรรม ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่นั้นจะไม่ได้อยู่ที่รถการปลดล็อครถในขณะที่จอดอยู่หรือปลดล็อกและเชื่อมโยงต่อตรงให้ระบบรถยนต์สามารถขับขี่ต่อไปได้นั้นยังเป็นเรื่องน่ากลัว แต่อื่นๆใดๆก็ตามระบบนำทางบนรถหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อไปที่ระบบควบคุมรถอย่างกล่อง ECU นั้นสามารถถูกเปลี่ยนแปลงและน้ำมาควบคุมรถได้อีกเช่นกัน ซึ่งก็ไม่ยากและก็ไม่เหนือความคาดหมายของเหล่าผู้โจมตีแต่อย่างใด

ตัวอย่างการโจรกรรมด้วยการ hijack สัญญาณ หรือการแอบดักสัญญาณของการกด remote

https://www.wired.com/2017/04/just-pair-11-radio-gadgets-can-steal-car/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5CsD8I396wo 

การทำงานของระบบง่ายๆคือ มีตัวรับสัญญาณจาก Remote ที่ปล่อยออกมา และ มีตัวสร้างสัญญาณปลอมอีกอันเพื่อกระจายสัญญาณออกไป ไม่ว่าจะกรณีไหน หรือมีการเชื่อมโยงกันด้วยการ Random สัญญาณเพื่อป้องกันในรูปแบบ Single code Key ในแบบเมื่อก่อน ก็ยังพบว่า หลาย ๆ ครั้งมีการส่งสัญญาณ ถ้า Hacker หรือผู้ไม่ประสงค์ดีนั้นอยู่ใกล้ รถที่จะโจรกรรมก็ยังสามารถ คัดลอกสัญญาณหรือคลื่นเพื่อที่จะให้ได้ ก่อนจะมีการเปลี่ยนสัญญาณใหม่นั้นเอง แปลว่า ผู้ไม่ประสงค์ดีก็จะสามารถขึ้นมาเพื่อโจรกรรม หรือ กรณีเราติดเครื่องยนต์ไว้ก็สามารถที่จะขโมยขับไปได้ไกล จนกว่าน้ำมันจะหมดเลยทีเดียว

วิธีแก้ไขในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ชัดและเยอะขึ้นว่าในรถยนต์สมัยใหม่นั้น มีการติดตั้งระบบติดตาม Find my Car ไว้เพื่อติดตามไม่ว่ารถจะอยู่ที่ไหนก็จะปลอดภัยมากขึ้นพอสมควร ในกรณีเลวร้ายที่รถยนต์ถูกโจรกรรมไปแล้ว หรือ แน่นอนระบบกุญแจในรูปแบบใหม่ ๆ ถึงแม้จะเป็น Wireless Key ก็มีการป้องกันที่หน้าแน่นมากขึ้น

ตัวอย่างหลายๆ Hacker ที่เริ่มใช้การเชื่อมโยงระบบ CAN Bus protocols ลอง Follow ท่านนี้ดูได้เลย : https://github.com/shipcod3 , https://twitter.com/shipcod3 

อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับการขโมยรถ เพราะนั่นหมายความว่ามันเสี่ยงต่อชีวิตของเราทุกคนมาก ๆ แต่การรู้ก่อนก็จะดีเพราะบริษัทรถยนต์ก็จะได้พัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ทันเพื่อให้เราทุกคนนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้แวดวง IT ได้ที่ Avery it tech “เพราะเรื่อง IT อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ”