How to enhance cyber security for your organization


28/Apr/2021
Advanced Threat Protection

มาดูกันว่า Acronis ทำให้องค์กรของคุณสามารถยกระดับการป้องกันทางไซเบอร์ได้อย่างไร


    ด้วยการใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำให้การทำงานในรูปแบบ WFE , WFH ถูกนำมาใช้เพื่อประกอบกับแผนการดำเนินธุรกิจอย่าง BCP (Business Continuous Plan) โดยพนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในสำนักงาน ซึ่งการทำงานรูปแบบนี้แม้จะสร้างความสะดวกสบายในการทำงาน แต่สำหรับองค์กรก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและประเมินความเสี่ยงของธุรกิจด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้ธุรกิจได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งความซับซ้อนของความเสี่ยงเองที่มีมากขึ้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบที่นานขึ้น ตลอดจนเครื่องมือในการทำงานที่อาจจะไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการทำงานในสำนักงาน ด้วยเหตุผลเหล่านี้อาจเป็นเหตุทำให้เกิดภัยคุกคามไซเบอร์ ทำให้องค์กรอาจถูกโจรกรรมข้อมูลของลูกค้า ซึ่งทำให้ได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิด ทำให้เสียทั้งชื่อเสียงของธุรกิจ จนนำไปสู่การสูญเสียความมั่นใจในระบบของลูกค้า ว่าองค์กรไม่สามารถปกป้องข้อมูลการค้าได้อีกด้วย

    ปัจจุบันหากพูดถึงการให้บริการหรือการเก็บข้อมูลลูกค้า แต่ละธุรกิจต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจากการโจมตีของ Ransomware , Zero-day malware หรือ Phishing ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบ อีกทั้งยังมีการขโมยตัวตนของผู้ใช้งาน เป็นต้น

    Acronis Cyber Protect ได้ทำการรวบรวมเอาข้อดีของการบริหารจัดการข้อมูลว่าด้วยการทำ Data Backup และ Cyber Security เข้าไว้ด้วยกัน จนออกมาเป็นระบบความปลอดภัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ และ เสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด พร้อมช่วยขจัดปัญหาทั้งในด้านการบริหารจัดการจากหลายระบบ และ ด้านความซับซ้อนของสินค้าแก่ผู้ดูแลโครงสร้างระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วย feature ต่าง ๆ ของ Acronis Cyber Protect ดังนี้

  •  Next Generation Cyber Security Protection สร้างความปลอดภัยให้กับระบบจากพื้นฐานด้วย Endpoint AI-Base ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ระบบ AI มาวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องของผู้ใช้งานไปจนถึงระบบเก็บข้อมูลที่สำคัญขององค์กรให้ปลอดภัยจาก Ransomware และ Zero Day Attack Malware ได้ ซึ่ง feature นี้จะทำการตรวจสอบทุกการทำงานของ Process หรือ ไฟล์ที่เปิดได้ทันที และตลอดเวลา
  • Reliable Backup and Recovery ที่สร้างมาตฐานด้านการปกป้องและสำรองข้อมูลตั้งแต่ระดับไฟล์จนถึงข้อมูลทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ (Full-Image Backup), การสำรองข้อมูลข้ามสาขาหรือใช้ระบบบนคลาวด์พร้อมทั้งยังเก็บข้อมูล Meta Data เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงความปลอดภัยได้อีกด้วย
  • Enterprise Protect Management เข้ามาช่วยดูแลในด้าน security เพิ่มเติม ด้วยความสามารถแบบ enterprise level พร้อมทำการดูแลปกป้องระบบเครื่องที่ติดตั้ง Acronis Cyber Protect Security ด้วยการดูแลความปลอดภัยดังนี้

            o URL Filtering ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลการเข้าออก Website หรือ แคตตาล็อกเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือมี malware virus หรือ Phishing Domain ที่ไม่ปลอดภัยไม่สมควรเข้าถึง

            o Vulnerability Assessment ตรวจสอบช่องโหว่ของเครื่องที่ติดตั้งเพื่อแจ้งเตือน พร้อมรีบจัดการกับช่องโหว่ที่มีการใช้งานอยู่นั้น ๆ สามารถรองรับทั้ง Window, MS Office, Adobe, Oracle และ Browser เป็นต้น

            o Patch Management และ Fail Safe Patch สอง feature นี้ พร้อมเข้ามาช่วยดูแลจัดการ Patch ของเครื่อง อีกทั้งยังสามารถทำการ Restore กลับไปยัง Patch ก่อนหน้าที่ทำการอัปเดตไปแล้ว และทำให้เกิดปัญหา ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับการอัปเดต Patch ในปัจจุบัน

            o Drive Health ช่วยตรวจสอบและดูแลสถานะของ HDD หรือ SSD ที่ใช้งานว่ามีอายุการใช้งาน หรือ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสำหรับเครื่องที่ติดตั้งระบบ Acronis

    ด้วยความสามารถที่รวมอยู่บนระบบบริหารจัดการทั้งหมดนี้ ที่จะทำให้การดูแลปกป้องเครื่องที่ใช้งานหรือระบบที่ใช้งานมีความปลอดภัยตลอดเวลาด้วย Acronis Smart Protect Plan การจัดการนโยบายความปลอดภัยจากจุดเดียว พร้อมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ การดูแลเครื่องเชิง Response ได้อีกด้วย โดยสามารถ RDP (Remote Desktop Protocol ) ไปแก้ไขหรือสั่งการหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสหรือลดการเกิดผลกระทบทั้งระบบได้ทันที

    ดังนั้น Acronis Cyber Protect จึงเป็นระบบความปลอดภัยที่สามารถดูแลได้ครบทั้ง NIST Cyber Security Frameworks อย่างครบครันและดูแลจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฝ่ายขายหรือฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด : TH-Cloud@ingrammicro.com