Network Monitoring Tool 2021


11/Jun/2021
Network Monitoring & Analyzer

    การขยายการใช้งานโครงข่ายหรือระบบเครือข่ายขององค์กรในปัจจุบัน นอกเหนือจากการใช้งานความเร็วที่อาจจะสูงสุดถึง 100 Gbps ในการเชื่อมต่อภายในองค์กร หรือการใช้งานในรูปแบบ Wireless ที่มีความเร็วที่สูงขึ้นรองรับการกระจายสัญญาณด้วย 5G เป็นต้น ทำให้การออกแบบและการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่นับเรื่องความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้ว การที่ระบบสามารถใช้งานได้อย่างไม่มี Downtime เลย หรือไม่มีการหลุดการเชื่อมต่อเลยจึงถือว่าเป็นระบบที่มีความเสถียรสูงมาก ดังนั้นหากเรามี Tool ในการช่วยเฝ้าระวัง และสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานั้น ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน และยังทำให้การตอบสนองทางธุรกิจของคุณไม่มีขาดช่วงขาดตอนเลยก็ว่าได้

    บทความนี้มาตีแผ่ 10 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ / เฝ้าระวังเครือข่าย ที่มียอดผู้ใช้งานและมองว่าดีที่สุด 10 อันดับจากการจัดอันดับของ PCWDlD จากบทความ Marc Wilson โดยการพิจารณาอันดับนั้นอ้างอิงจากการใช้งาน และ คุณสมับัติดังนี้

  • การแสดงการตรวจสอบ Uptime / Downtime
  • ระบบการแจ้งเตือนที่ครอบคลุมในการแสดงผลในทุกช่องทาง
  • การทำงานร่วมกันภายในระบบโดยอ้างอิง SNMP Integrate , NetFlow หรือสามารถ Customize ได้ 
  • การตรวจสอบอุปกรณ์และรู้จักระบบภายในโครงข่ายอย่างอัตโนมัติ Network Topology Discovery 
  • การพัฒนาต่อยอดในขีดความสามารถใหม่ๆที่จะออกมา

    

    1. SolarWinds Network Performance Monitor

    ยกให้เป็นผู้นำในด้านระบบการตรวจสอบ/เฝ้าระวังเครือข่าย ที่ใช้ SNMP ในการตรวจสอบสถานะต่างๆ ของ Network device มีฟีเจอร์สแกนค้นหาอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ (auto discovery) จาก asset inventory และสร้าง network topology map ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ สามารถทำงานได้บน Windows Server พร้อมทั้งความสามารถมากมาย ขอยกความสามารถเด่น 5 อย่าง ดังนี้

  1. ค้นหาเครือข่ายโดยอัตโนมัติ และนำมาสร้าง Map ในมุมมอง Topology Views
  2. บริหารจัดการ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ Wifi Networks บน Dashboard
  3. สร้าง HeatMaps ของ Wifi Networks เพื่อช่วยระบุ Wifi Dead Spots
  4. ตรวจสอบ Hardware Health ของ Servers ทั้งหมด, Firewalls, Routers, Switches, Desktops, laptops และอื่นๆ
  5. ตรวจสอบ Network และ Netflow ของ Critical Network Components และ Devices ต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์

    สามารถขอทดสอบได้ที่ https://www.solarwinds.com/network-performance-monitor/registration

    2. Paessler PRTG Network Monitor 

    เป็นอีกระบบที่ใช้กันมาอย่างยาวนานโดยเป็นเครื่องมือตรวจสอบ/เฝ้าระวังเครือข่าย ที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสามารถในการบริหารจัดการ IT infrastructure ขั้นสูง ผู้ใช้สามารถมองเห็นอุปกรณ์, ระบบ, traffic และแอพพลิเคชั่นทั้งหมดในเครือข่ายได้ง่ายๆ ในมุมมองแบบลำดับชั้น (hierarchical view) ที่มีการสรุปข้อมูลด้าน performance และการแจ้งเตือนเอาไว้ มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น SNMP, WMI, SSH, Flows/Packet Sniffing, HTTP requests, REST APIs, Pings, SQL และอื่นๆ อีกมากมาย

    สามารถขอทดสอบได้ที่ https://www.paessler.com/download/prtg-download

    3. ManageEngine OpManager

    เป็นระบบสำหรับบริหารจัดการโครงข่ายโดยรวมและเฝ้าระวังประสิทธิภาพของระบบในเวลาเดียวกัน ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์การใช้งานและ สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่าย, จัดการกับข้อบกพร่อง ของการใช้งานภายในเครือข่ายได้ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ คือ มาพร้อมกับ pre-configured network monitor device templates ซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์การตรวจสอบที่กำหนดไว้ และ intervals สำหรับอุปกรณ์แต่ละประเภท

    สามารถขอทดสอบได้ที่ https://www.manageengine.com/network-monitoring/

    4. Datadog Network Monitoring

    เป็น monitoring service ที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับ hybrid cloud environments โดยเฉพาะ สามารถนำมา monitor ประสิทธิภาพของเครือข่าย , การใช้งานแอพพลิเคชั่น Datadog เป็นระบบที่ติดตั้งได้ง่ายและสามารถเริ่มต้นใช้งานได้เร็ว รองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Windows, Mac , Linux , Docker และสามารถสร้างกราฟ กำหนดการแจ้งเตือนได้เองตามที่ต้องการ

    สามารถหาข้อมูลและ Download ได้จาก https://www.datadoghq.com/

    5. WhatsUp Gold 

    WhatsUp Gold เป็นผลิตภัณฑ์จาก Progress Software Corporation ซึ่งใช้ SNMP ในการติดตาม ประสิทธิภาพของเครือข่าย บนอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการส่งข้อมูล SNMP ได้ เช่น Switch และ router หรือ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย โดยสามารถแสดง ข้อมูลการใช้งาน สถานะของอุปกรณ์ไปจนถึงการเชื่อมต่อว่ายังใช้งานได้อย่างปรกติหรือไม่ พร้อมยังสามารถทำ Network inventory จากอุปกรณ์ที่ส่ง SNMP มา เป็นข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ WhatsUp Gold ยังสามารถสร้าง network topology map โดยอัตโนมัติตามข้อมูล network inventory ที่มีการอัพเดตตามการใช้งานจริง ถือเป็นระบบที่ใช้ง่ายอีกระบบหนึ่งเลย

    สามารถหาข้อมูลและ Download ได้จาก https://www.whatsupgold.com/trial

    ที่เหลืออีก 5 หรือ Review ทั้งหมด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก https://www.pcwdld.com/best-network-monitoring-tools-and-software