Wi-Fi AI จาก Juniper Mist


20/Jun/2021
Wireless Network

           

    แน่นอนว่าการใช้งาน Wi-FI ทุกองค์กรต้องมีการใช้งานติดตั้งให้พนักงานหรือลูกจ้างมีการใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างสะดวกเป็นแน่ วันนี้ผู้เขียนได้หยิบเอา ระบบ Wi-Fi หรือ เรียกเป็น ภาษาไทย ว่าระบบไร้สาย ที่เพิ่มเติมความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าไป (AI) หรือเรียกรวมๆว่า ระบบเครือข่ายไร้สายอัจฉริยะ เป็นสินค้าชื่อว่า Mist จาก Juniper โดยการออกเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายอัจฉริยะในครั้งนี้ เพื่อยกระดับการให้บริการไปจนถึงการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายให้สามารถตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    สำหรับ Mist System นั้น เป็นการให้บริการด้าน Cloud-Managed Wireless Networks ที่สามารถเข้าถึงและให้บริการด้านการบริหารจัดการ ตรวจสอบการใช้งานได้จากทุกที่เพื่อรองรับการทำงานแบบ New Normal หรือ WFE ( Work from everywhere ) โดย Mist System เป็นผู้นำเทคโนโลยีในการประยุกต์นำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ เพื่อรับมือกับปัญหา ที่บางองค์กร บางหน่วยงานอาจจะขาดบุคคลกรที่เชี่ยวชาญ ไปจนถึงเมื่อเพิ่มเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าไปนั้นทำให้ตัดสินใจแก้ปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น ตรงจุก และ รวดเร็วมากขึ้นนั้นเอง


    จากภาพประกอบนั้นสามารถอธิบายการทำงานของระบบ Mist System ได้เป็นอย่างดีในการรองรับการเชื่อมต่อ เพื่อวิเคราะห์การใช้งานจาก อุปกรณ์ต่างๆ ที่มาเชื่อมต่อใช้งานระบบ Wi-Fi วิเคราะห์ปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานให้ดีขึ้น และด้วยการประสานระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทำให้ค้นหาต้นตอของปัญหาได้แม่นยำ ไปจนถึงสามารถแนะนำการปรับปรุงตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมกับสถานที่ หรือ สภาพการใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม และ แบบ อัตโนมัติอีกด้วย

    ขอยกประโยชน์การทำงานของการนำ AI เข้ามาใช้

  • ใช้แนวคิด Service Level Expectation (SLE) สำหรับการันตีประสิทธิภาพของ Wi-Fi โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดตัวแปรต่างๆ เช่น Roaming, Time to connect, Coverage, Capacity, Throughput ว่าต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นแล้วให้แจ้งเตือน 
  • สามารถดูรายละเอียดเชิงลึกของระบบ Wi-Fi เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหาและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ช่วยให้การวิเคราะห์และรับมือกับเหตุไม่พึงประสงค์ทำได้ง่ายขึ้น 
  • ตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติบนระบบ Wi-Fi พร้อมแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ 
  • เรียนรู้การใช้ Wi-Fi ในแต่ละวันแล้วนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อปรับแต่งช่องสัญญาณและกำลังส่งโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การใช้งานในวันถัดไปมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
  • มีระบบ Virtual Assistant เรียกว่า “Marvis” สำหรับตอบคำถาม (คล้าย Siri หรือ Cortana) เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้บริหารที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

    สำหรับส่วนของ Feature ประโยชน์ที่อธิบายข้างต้นนั้น ยกมาจากเจ้าของบทความคือ Distributor อย่าง DataOne Asia ที่ให้บริการด้านการปรึกษาและนำเสนอสินค้าด้วย Juniper มาอย่างยาวนาน และโดยเฉพาะ Mist AI ตัวนี้อีกด้วย สนใจติดต่อ Distributor DataOne Asia ได้เลย

     ส่วนอีกประโยชน์หนึ่งที่อยากจะแนะนำเพิ่มสำหรับสำหรับสถานการณ์แบบ New Normal เลยคือ Contact Tracing

    ความสามารถในการตรวจสอบถึงการใช้งาน Location Service เพื่อรักษาระยะห่างแบบ Social Distancing เป็นความสามารถที่มีประโยชน์มากเลย ในการระบุประวัติการใช้งานภายในองค์กร ไปจนถึง ข้อมูลการใช้งานผู้ใช้งานแต่ละคน โดยอ้างอิง Location Service จาก

  • Bluetooth low Enegy ID Badge
  • Mobile App
  • WiFi Device

    สามารถนำมาทำเป็นรายงานได้อย่างละเอียด หรือดูข้อมูลจากระบบบริหารจัดการก็สามารถทำได้ทันที โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ

  • Proximity Tracing ที่จะแยกออกมาเลยว่ามีผู้ใช้ระบบ WiFi คนไหนอยู่ใกล้เคียงกันบ้าง เสมือนเราเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อดูการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคล แต่ MIST AI จะดูจากการใช้งาน Location Service แทนและออกมาเป็นรายงานนั้นเอง 
  • Congestion Alerting ที่สามารถแจ้งเตือนสำหรับแต่ละพื้นที่ ที่มีการใช้งานหนาแน่นเกินกว่าที่ระบบกำหนด เพื่อรักษาระยะห่างและจำนวนคนไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป

    ซึ่งสามารถช่วยให้การนำเทคโนโลยีทางด้าน Wi-Fi มาช่วยให้การใช้งานภายในเครือข่ายดีขึ้นพร้อมยังเป็น Tool ที่สามารถช่วยวิเคราะห์ให้ผู้ใช้งานในชีวิตจริงสามารถมี Social Distancing ได้อีกด้วย สมกับเป็นนวัตกรรมที่รองรับ Digital Transformation อย่างแท้จริง

สนใจรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
DataOne Asia(Thailand) Co.,Ltd
Tel: +66(0) 2686 3000 ext.3843
E-Mail: d1.info@d1asia.co.th
Website: www.d1asia.co.th