4 ผลกระทบของ Technology จาก Gartner & Technology ที่เกิดใหม่และ Trends ผลกระทบ สำหรับปี 2021


28/Apr/2021
Virtualization & Container

4 ผลกระทบของ Technology จาก Gartner & Technology ที่เกิดใหม่และ Trends ผลกระทบ สำหรับปี 2021

ถึงแม้ว่าระบบ Virtual Assistants จะมีมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้ว และผู้ใช้มักส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกันดีกับการใช้ระบบนี้อยู่แล้ว การใช้ประโยชน์ยังอยู่ในวงจำกัดและยังทำได้ไม่ดีนัก อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้คือการยกระดับใหม่ทั้งหมดของ Virtual Assistance ซึ่งจะนำไปสู่ระบบที่เรียกว่า Advanced Virtual Assistants ด้วย ความสามารถของ Function อย่างเช่น virtual billing agents, virtual AI/VR agents หรือแม้กระทั่ง virtual driver/car agents

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความสำคัญในอุตสาหกรรม องค์กร และการทำงานร่วมกันของผู้ใช้งาน แต่ Advanced Virtual Assistants เป็นเพียง 1 ใน 23 Technologies ที่มีผลกระทบมากที่สุดของ Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar สำหรับปี 2021 เท่านั้น

เรามาทำความรู้จักกับกลุ่มของเทคโนโลยีที่น่าสนใจเป็นพิเศษกันเลย

  1. Interface and experiences: เป็น Technologiesที่จะเป็นพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงวิธีการโต้ตอบ การติดต่อกันกับโลกภายนอก
  2. Business enablers: เป็น Technologies ที่จะกระทบต่อองค์กร โดยจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ กระบวณการ ระเบียบ แบบแผน หรือว่าบทบาทต่าง ๆ
  3. Productivity revolution: เป็นการรวมความสามารถของหลากหลาย Technology และหลาย ๆ trend เข้าด้วยกัน เพื่อเอามาช่วยให้องค์กร สามารถทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ และได้ปริมาณงานที่ดีมากขึ้น, มีการจัดกลุ่มข้อมูล,คาดการณ์และหาวิธีการแก้ปัญหาที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-impactful-technologies-from-the-gartner-emerging-technologies-and-trends-impact-radar-for-2021/

ทุกคนสามารถดู Technologies ได้ตามรูปด้านล่างนี้ ที่แสดงให้เห็น Emerging Technologies Impact Radar สำหรับปี 2021 ในวงกลมจะแสดงถึงลำดับ ด้วยการประมาณจำนวนปีที่ต้องใช้ Technologies จนกว่า Technologies หรือ Trends จะเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้งานกลุ่มแรก ไปสู่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ขนาดและสีของ Technologies ที่เกิดใหม่ หรือ Trends Radar Blip จะแสดงถึงความหนาแน่นของ Technologies หรืออีกความหมายก็คือ ผลกระทบของ Technologies หรือ Trends ของผลิตภัณฑ์ และตลาดที่มีอยู่ จะมีมากน้อยเพียงใด (รายละเอียดตามหมายเหตุ ใต้รูปวงกลมด้านล่าง)

Advanced virtual assistants (AVAs)

Advanced virtual assistants บางครั้งเราอาจเรียกว่า AI :ซึ่งจะเกี่ยวกับการสนทนาของผู้ใช้งาน กระบวนการจากที่มนุษย์ป้อนเข้าไป เพื่อนำไปคาดการณ์ และใช้ในการตัดสินใจ พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยการรวมกันของการสนทนากันของ user interface, nature language processing (NLP) และคำที่มีความหมาย รวมทั้งการเรียนรู้ techniques ขั้นสูง เปรียบเสมือนระบบประสาท (Deep Neural Networks หรือ DNNs), การคาดการณ์รูปแบบต่าง ๆ , การโต้ตอบเพื่อ support และโต้ตอบส่วนบุคคล

คาดว่าจะออกสู่ตลาด: 1-3 ปี

ระยะเวลาที่จะออกสู่ตลาดประมาณการโดยการขยายตัวในปัจจุบัน ข้อจำกัดของ function virtual assistants (มีมานานหลายปีแล้ว) Advanced virtual assistants เป็นจุดมุ่งหมายของงานหลาย ๆ งาน และหลาย ๆ function ที่ขับเคลื่อนด้วยการขยายตัวของระบบ AI ของการสนทนากันของผู้ใช้งาน สู่ทุก ๆ ผู้ใช้งานสดทั่วโลก การโต้ตอบกันของการทำธุรกิจและการดำเนินการต่าง ๆ

ผลกระทบที่สำคัญของ advanced virtual assistants มีสูงมาก เนื่องจากว่าเป็น technology ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ในทุก ๆ ส่วน และงานเกือบทุกสาขา ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของ application (หรือเรียกว่าการ customize application) เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับคนทำงาน และวิธีการที่โดยผู้ใช้งานนั้นจะตอบโต้กันด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ และ IoT (Internet of Things) ก็จะช่วยยกระดับของประสบการณ์และการเข้ามามีส่วนร่วมของลูกค้าได้

Transformer-based language models

Transformer-based language models ก็คือ DNNs ซึ่งเป็นกระบวณการของการเรียงลำดับคำในประโยค ให้บริบทมีความหมาย หรือให้มีความหมายโดยรวมที่เข้าใจ มากกว่านั้นคือการพัฒนาปรับปรุงการแปลความหมาย, การถอดความ และภาษาที่เป็นธรรมชาติ models นี้ จะเป็นการฝึกฝนบนชุดข้อมูลที่ใหญ่มากเป็นพันล้านกลุ่มคำ

คาดว่าจะออกสู่ตลาด: 1-3 ปี

การออกสู่ตลาดนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมืออบรม ประสิทธิภาพของ runtimes และความสะดวกในการปรับใช้งาน แบบจำลองของภาษาที่ใช้ Transformer เช่น GPT-3 ที่มีความสามารถในการสร้างย่อหน้าของข้อความ ที่แยกไม่ออกจากที่เขียนโดยมนุษย์ที่มีการศึกษาดี

ผลกระทบที่สำคัญของแบบจำลองภาษาที่ให้ Transformer นั้นสูงมาก เนื่องจากพวกเขากำลังแทนที่ระบบเครือข่ายประสาท (Recurrent Neural Networks (RNNs)) ที่เกิดขึ้นซ้ำในอัตราที่น่าตกใจ และเครื่องมือใหม่ได้มอบการปรับปรุงที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อความขั้นสูง และ application ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น บทสนทนาของ user interface แบบสนทนาผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะ และการสร้างข้อความเตือนอัตโนมัติ

Packaged business capabilities

ธุรกิจแบบผสมนั้นทำให้องค์กรมีความสามารถในการสร้างประสบการณ์ในกำหนดการใช้งาน application ได้เอง ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบของ application ที่พวกเขาซื้อหรือสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนทางธุรกิจ ผู้ให้บริการทางด้าน technology ควรเสนอ Package ตามความสามารถของธุรกิจนั้น ๆ เป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้อย่างดี ซึ่งผู้ใช้งานทางธุรกิจสามารถที่จะจดจำได้

คาดว่าจะออกสู่ตลาด: 3-6 ปี

ขับเคลื่อนออกสู่ตลาดโดย ผู้ขายจำนวนมากที่จะปรับเปลี่ยนข้อเสนอของตัวเอง แม้จะมีความคืบหน้าของผู้ขายรายย่อย และผู้ขายที่เปลี่ยนจาก technology รุ่นเก่า ยังคงพบว่าตัวเองนั้นยังอยู่ในขั้นแรกสุดของการนำ API มาใช้

ผลกระทบที่สำคัญของความสามารถทางธุรกิจแบบ Package นั้นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว technology จะแสดงถึงความสามารถใหม่ที่มีอยู่ แต่การนำไปใช้อย่างกว้างขวางทางธุรกิจนั้นจะเปลี่ยนวิธีที่ผู้ให้บริการแบบดั้งเดิม จะทำการตลาดขาย และส่งมอบ solution ในแบบของตัวเอง

AR cloud

AR cloud ช่วยให้โลกทางกายภาพและโลกทาง digital มารวมกันได้ โดยการนำเสนอเนื้อหา digital แบบต่อเนื่อง การทำงานร่วมกัน และตามบริบทที่ซ้อนทับกันของผู้คน วัตถุ และสถานที่ เพื่อให้ข้อมูลและให้บริการแก่ผู้คนที่จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพวกเขา

ยกตัวอย่างเช่น บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถรับข้อมูลค่าโดยสาร, เส้นทาง, ตารางและการขนส่ง เป็นข้อมูลการขนส่งสาธารณะตามบทบาทของพวกเขา (สถานะส่วนตัว, ตำแหน่ง, ตารางการนัดหมาย, ชื่นชอบการท่องเที่ยว, ฯลฯ ) เพียงแค่ ”มองดู” รถประจำทางหรือป้ายรถประจำทางด้วยโทรศัพท์มือถือ tablet หรือ head-mounted display (HMD) หรือจอภาพแบบสวมศรีษะ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนั้นสามารถหาได้จากแหล่งข้อมูล เช่น ผู้ใช้สังเกตุว่ารถบัสมาช้าบ่อยเพียงใดในสัปดาห์ที่ผ่านมา

คาดว่าจะออกสู่ตลาด: 6-8 ปี

ระยะเวลาการออกสู่ตลาดนั้นขึ้นอยู่องค์ประกอบจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์ ขอบเขตโครงข่าย, bandwidth ที่สูง และ latency ในการสื่อสารต่ำ ๆ เครื่องมือที่มีมาตรฐาน และประเภทเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ไปยัง AR cloud การจัดการเนื้อหา และความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานนั้นราบรื่น และเพื่อประสบการณ์ที่แพร่หลาย

ผลกระทบที่สำคัญของระบบ AR cloud นั้นสูงมาก เพราะจะไปเปลี่ยนวิธีการที่ผู้คนจะโต้ตอบกับโลกรอบ ๆ ตัวเขา AR cloud จะมอบชนชั้นนามธรรมทาง digital สำหรับผู้คน สถานที่ และสิ่งของ และจะแบ่ง พื้นที่ใน application ทางธุรกิจ และผู้บริโภค และส่งผลกระทบทุกอุตสาหกรรม โดยไม่คำนึงถึงภูมิศาสตร์ จะช่วยให้ได้รับปะสบการณ์ใหม่ ๆ ในทางกลับกันรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงวิธีการตอบโต้ และสร้างรายได้จากโลกความเป็นจริง

ขอบคุณที่มาและรูปภาพจาก : https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-impactful-technologies-from-the-gartner-emerging-technologies-and-trends-impact-radar-for-2021/